Đăng ký thẻ Hội Viên

Đăng ký thẻ Hội Viên

Đăng ký tham gia và cấp thẻ:

 • Cá nhân/Tổ chức sở hữu xe Hyundai đăng ký tham gia chương trình thành công sẽ được cấp tài khoản + thẻ hội viên, và được gọi là Hội viên.
 • Mỗi tài khoản/thẻ hội viên được gắn với duy nhất 01 xe Hyundai. Trường hợp KH có sở hữu nhiều xe thì sẽ được đăng ký và cấp các tài khoản + thẻ hội viên độc lập với nhau.
 • Hội viên sẽ nhận được thẻ trong vòng từ 10 đến 15 ngày kể từ khi đăng ký thành công hoặc cập nhật hạng Hội viên mới.
 • Hội viên cần xuất trình thẻ Hội viên khi sử dụng các quyền lợi Hội viên của mình.
 • Các trường hợp cấp thẻ cụ thể:
Trường hợp Yêu cầu
Cấp thẻ mới khi đăng ký tham dự chương trình – Nhập Mẫu đăng ký tại Đại lý.– Cung cấp bản chụp Đăng ký xe và chứng minh nhân dân.

– Trường hợp chưa có đăng ký xe → cung  cấp bản sao hợp đồng + sổ bảo hành.

Cấp lại thẻ khi Hội viên làm mất thẻ(Hội viên có thể liên hệ Hotline để thông báo

tạm khóa thẻ trong trường hợp bị mất thẻ)

Cấp lại thẻ khi Hội viên tăng/xuống hạng

Phân hạng Hội viên: 

Hội viên được phân thành 3 hạng:

 • Hội viên Silver/Bạc
 • Hội viên Gold/Vàng
 • Hội viên Platinum/Bạch Kim

Xét hạng:

 • Việc xét hạng hội viên dựa trên hai yếu tố: Số lượt làm dịch vụ và Điểm xét hạng tích lũy được trong kỳ xét hạng.
 • Kỳ xét hạng: 12 tháng kể từ khi mở thẻ hoặc từ khi cập nhật hạng thẻ mới.

– Xét lên hạng: Hội viên có thể lên hạng ngay khi đạt được điều kiện lên hạng mới (không cần chờ tới đủ 12 tháng để xét lên hạng)

 Xét Duy trì hoặc xuống hạng: khi đủ 12 tháng kể từ khi mở thẻ hoặc cập nhật hạng thẻ mới, thẻ hội viên sẽ được xét hạng lại.

– Nếu đáp ứng điều kiện của hạng hiện tại: duy trì hạng

 Nếu không đáp ứng duy trì hạng hiện tại: xuống hạng liền dưới

Tích lũy và đổi điểm:

 • Sau khi Hội viên sử dụng dịch vụ tài khoản hội viên sẽ được tích một số điểm theo tỷ lệ tương ứng gọi là Điểm tích lũy. Điểm tích có hai chức năng:

– Điểm tích lũy dùng để xét hạng hay gọi là điểm xét hạng. Điểm tích lũy có thời hạn trong mỗi kỳ xét hạng. Sau một kỳ xét hạng hoặc khi KH lên hạng, điểm xét hạng sẽ reset lại từ 0.

– Điểm tích lũy tiêu dùng để tiêu dùng/ chi trả khi sử dụng dịch vụ của Đại lý ở các lần tiếp theo hay gọi là điểm tiêu dùng. Điểm tiêu dùng không có thời hạn sử dụng.

 • Tỷ lệ tích điểm và đổi điểm:

– 1 Vnđ sử dụng dịch vụ = 0.05 điểm tích lũy (cả điểm xét hạng và điểm tiêu dùng).

(*) Giá trị sử dụng dịch vụ không bao gồm các khoản thanh toán được bảo hiểm chi trả.

– 1 điểm tiêu dùng sẽ đổi được 1 VNĐ để sử dụng chi trả các khoản làm dịch vụ tại Đại lý ở các lần tiếp theo

 • Ví dụ:

– Hội viên làm bảo dưỡng và tự thanh toán 1 triệu vnđ sẽ tích lũy được 50,000 điểm xét hạng và 50,000 điểm tiêu dùng.

– Hội viên có thể đổi 50,000 điểm tiêu dùng để khấu trừ 50,000 vnđ vào số tiền chi trả làm dịch vụ lần sau.

Điều kiện cho các hạng thẻ:

Thẻ Điều kiện xét lên hạng Điều kiện xét duy trì hạng
SILVER Có lượt dịch vụ: >= 1 lượt
GOLD – Là Hội viện Silver – Có lượt dịch vụ: >= 2/năm
– Có lượt dịch vụ: >= 3/năm – Số tiền làm dịch vụ >= 3 triệu
– Số tiền làm dịch vụ >= 4 triệu
PLATINUM – Là Hội viên Gold – Có lượt dịch vụ: >=3/năm
– Có lượt dịch vụ: >=3/năm – Số tiền làm dịch vụ >= 3 triệu
– Số tiền làm dịch vụ >= 8 triệu

(*) Ghi chú:

– 01 lượt dịch vụ là lượt dịch vụ có phát sinh giá trị (doanh thu) >0 đồng

– Giá trị sử dụng dịch vụ không bao gồm các khoản thanh toán thông qua bảo hiểm.

Quyền lợi

Hội viên

SILVER GOLD PLATINUM
1. Tặng điểm tiêu dùng (*) trị giá doanh thu (không bao gồm dịch vụ

thanh toán qua bảo hiểm)

5% 5% 5%
2. Tặng điểm tiêu dùng khi mua thêm xe 300 điểm 300 điểm 300 điểm
3. Tặng điểm tiêu dùng khi giới thiệu bạn bè/người thân mua xe + đăng kí hội viên 300 điểm 300 điểm 300 điểm
4. Tặng điểm tiêu dùng khi sử dụng dịch vụ tại Đại lý vào ngày sinh nhật Nhắn tin Nhắn tin Nhắn tin
5. Tặng quà (quà hiện vật, coupon,…) x
6. Miễn phí rửa xe Ngoại thất Ngoại thất Nội+Ngoại thất
7. Miễn phí kiểm tra GDS + Nâng cấp AVN x x x
8. Miễn phí cứu hộ 1 lần/năm
9. Chăm sóc xe tại nhà 1 lần/năm
10. Tham dự các events, tiệc mà ĐL tổ chức x
11. Hỗ trợ cho Kh mượn xe trong thời gian sửa chữa trong thời gian 1 lần/năm 1 lần/năm
12. Miễn phí đưa đón KH/nhận xe tại địa điểm yêu cầu (phạm vi nội thành, cách Đại lý không quá 20 km) 1 lần/năm
13. Ưu tiên tiếp nhận xe x
14. Sử dụng V.I.P Lounge x

(*) 1 Điểm tiêu dùng = 1 Việt Nam Đồng. Điểm tiêu dùng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

Quyền lợi Hội viên Silver/Bạc

1. Tặng điểm tiêu dùng giá trị tương ứng 5% doanh thu các lần sử dụng dịch vụ tại ĐL (không bao gồm dịch vụ thanh toán qua bảo hiểm)

2. Tặng 300 điểm tiêu dùng vào tài khoản hội viên khi hội viên mua thêm xe

3. Tặng 300 điểm tiêu dùng vào tài khoản hội viên khi khi giới thiệu bạn bè/người thân mua xe + đăng kí hội viên

4. Miễn phí rửa xe ngoại thất

5. Miễn phí kiểm tra GDS + Nâng cấp AVN

 

 

 

Quyền lợi Hội viên Gold/Vàng

1. Tặng điểm tiêu dùng giá trị tương ứng 5% doanh thu các lần sử dụng dịch vụ tại ĐL (không bao gồm dịch vụ thanh toán qua bảo hiểm)

2. Miễn phí kiểm tra GDS + Nâng cấp AVN

3. Miễn phí rửa xe ngoại thất

4. Tặng 300 điểm tiêu dùng khi hội viên mua thêm xe

5. Tặng 300 điểm tiêu dùng khi giới thiệu bạn bè/người thân mua xe + đăng kí hội viên

6. Hỗ trợ cho Kh mượn xe trong thời gian sửa chữa trong thời gian số lượng 1 lần / năm

Quyền lợi Hội viên Platium/Bạch Kim

1. Ưu tiên tiếp nhận xe

2. Sử dụng V.I.P Lounge khi chờ làm dịch vụ

3. Miễn phí đưa đón KH/nhận xe tại địa điểm yêu cầu (phạm vi nội thành, cách Đại lý không quá 20 km), số lượng 1 lần / năm

4. Miễn phí kiểm tra GDS + Nâng cấp AVN

5. Miễn phí rửa xe nội + ngoại thất

6. Miễn phí cứu hộ, số lượng 1 lần / năm

7. Chăm sóc xe tại nhà, số lượng 1 lần / năm

8. Tặng điểm tiêu dùng giá trị tương ứng 5% doanh thu các lần sử dụng dịch vụ tại ĐL (không bao gồm dịch vụ thanh toán qua bảo hiểm)

9. Tặng 300 điểm tiêu dùng khi hội viên mua thêm xe

10. Tặng 300 điểm tiêu dùng khi giới thiệu bạn bè/người thân mua xe + đăng kí hội viên

11. Tặng quà (quà hiện vật, coupon,…)

12. Tham dự các events, tiệc mà ĐL tổ chức

13. Hỗ trợ cho Kh mượn xe trong thời gian sửa chữa trong thời gian số lượng 1 lần / năm

Chuyển quyền lợi Hội viên

Khi Hội viên chuyển nhượng/bán xe. Đại lý có quyền bãi miễn danh hiệu Hội viên và toàn bộ quyền lợi trong tài khoản Hội viên sẽ bị huỷ bỏ trừ trường hợp ngoại lệ sau:

 • Điều kiện:

– Hội viên lập yêu cầu chuyển toàn bộ quyền lợi sang tài khoản + thẻ hội viên mới được lập khi Hội viên mua xe mới trong vòng 1 tháng kể từ ngày có yêu cầu. Các quyền lợi trong tài khoản hội viên cũ sẽ được chuyển khi tài khoản/thẻ mới của Hội viên được kích hoạt. Sau một tháng Hội viên không mua xe mới và đăng ký tham gia chương trình, tài khoản + thẻ hội viên cũ cùng các quyền lợi liên quan sẽ bị hủy bỏ hoàn toàn.

– Ngoại lệ này chỉ áp dụng với Hội viên hạng Gold/Vàng trở lên.

 • Hội viên cần thực hiện:

– Nhập yêu cầu chuyển quyền lợi theo mẫu tại Đại lý.

– Bàn giao lại thẻ Hội viên đang có hiệu lực tại thời điểm yêu cầu.

 

call to Hyundai Sông Hàn
đăng lý lái thử